អំពីយើងខ្ញុំ

សូមស្វាគមន៍!

 

យើងជាក្រុមហ៊ុន សបភី សុធី ត្រេឌីង ឯ.ក គឺជាសាខាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន THY HOLDING GROUP សម្រាប់ការនាំចូល - ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មផលិតផលប្រណីតអស់រយៈពេល 20 ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ស្ថាបនិករបស់យើងគឺលោក ណាង សុធី ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការចែកចាយផលិតផលប្រណីត​ និងមានគុណភាពខ្ពស់នេះក្នុងអំឡុងពេលកន្លងទៅ។ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រុមហ៊ុនទើប សបភី សុធី ត្រេឌីង ឯ.ក  បានកើតមកក្នុងគោលដៅផ្តោតសំខាន់លើទស្សនវិស័យថ្មីរបស់យើងគឺសេវាកម្មល្អបន្ទាប់ពីការលក់ និងការធានាទូទាំងពិភពលោកដែលមានសាកសមទៅនឹងតម្លៃនៃផលិតផលប្រណីតនៃការចែកចាយរបស់យើង។

 

បន្តិចម្តងៗ ក្រុមហ៊ុន សបភី សុធី ត្រេឌីង ឯ.ក គឺជាអ្នកចែកចាយផ្តាច់មុខនៃម៉ាកយីហោល្បីៗ ដូចជា Tannoy (U.K) ។ យើងកំពុងស្វែងរកប្រភេទយីហោល្បីៗទាំងនេះដើម្បីផ្គត់ផ្គង់នៅកម្ពុជា។

 

យើងសូមស្វាគមន៍នូវរាល់តម្រូវការរបស់លោកអ្នកដើម្បីក្លាយជាដៃគូអាជីវកម្មរបស់យើងនៅទូទាំងពិភពលោកក៏ដូចជាទីផ្សារក្នុងស្រុកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរយៈពេលវែង យើងពិតជាមានកិត្តិយសណាស់ក្នុងការបំពេញនូវតម្រូវការរបស់លោកអ្នក។